Wyszukiwarka
Dostawa i płatność
 • Poczta Polska
 • Poczta (przesyłka zagraniczna)
 • Przelew
 • PayPal
 

Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować sklep Sagittarius3d o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą tradycyjną lub w formie poczty elektronicznej na adres:

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na dole niniejszej strony, lub wysyłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego jemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy usługodawca zwraca klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

Zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu zwracanego towaru.

Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy na adres:
Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem 14 dni.

Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystanie z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
 • sagittarius3d
Facebook
Facebook
Facebook